โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกรกชโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2561,15:38   อ่าน 519 ครั้ง