โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ที่สอบคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เต็ม 100 คะแนน ที่ มจร.
วันนี้ ( 8 พ.ค. 61 ) เวลา 09.19 น. เด็กชายอภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ และเด็กหญิงวรัชญา สุภาษี เข้ารับเกียรติบัตร ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายสงกรนาต์ กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และนางธิดาพร จิรศรัณยานนท์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,11:15   อ่าน 292 ครั้ง