โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนอรพินพิทยาประชุมครู/บุคลากร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรกช โดยมี นางสาวอรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานที่ประชุม-มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 และ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล และอาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ มาเข้าร่วมประชุมด้วย
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,20:23   อ่าน 346 ครั้ง