โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ผู้รับใบอนุญาตรับโล่เกียรติคุณ จาก คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง  ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอรพินพิทยา รับโล่เกียรติคุณ "เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน" งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2561 โดยรับจาก พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,12:10   อ่าน 161 ครั้ง