โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่  8  มิถุนายน  2561  ฝ่ายปกครองโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "เลือกตั้งประธานนักเรียน"  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประาบการณ์ตรงและได้ปฏิบัติจริง  ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ( สนง.กกต.จว.ลำพูน ) เป็นอย่างสูง  ที่ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่องลงคะแนนการเลือกตั้งพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยทำให้้การเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และบังเกิดผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,07:58   อ่าน 667 ครั้ง