โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ของโรงเรียนอรพินพิทยา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการ เป็นประธานพิธี ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม  โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับ..คุณแม่ดีเด่น...ของโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีรายชื่อ..ดังนี้ แม่ดีเด่นในระดับปฐมวัย..คุณแม่กีรติกานต์ กิติศักดิ์ คุณแม่ของ เด็กหญิงปานชีวา กิติศักด์ นักเรียนชั้น อ.3/1 แม่ดีเด่นในระดับชั้น ป.1-3 คือ คุณแม่พัทนันทร์ วิชัย คุณแม่ของ..เด็กชายชิษณุพัฒน์ ทวีจรัลรัตน์ นักเรียนชั้น ป.3 และเด็กหญิงริญญาภัทร์ ทวีจรัลรัตน์ นักเรียนชั้น ป.2 และแม่ดีเด่นในระดับชั้น ป.4-6 คือ คุณแม่สุมาลี บุญทากลาง คุณแม่ของเด็กหญิงสุพิชญา บุญทากลาง นักเรียนชั้น ป.6 ขอให้คุณแม่ดีเด่นทั้ง 3 ท่าน และครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ"
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2561,08:16   อ่าน 495 ครั้ง