โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยาไปศึกษาดูงานโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำทีมงานโดย อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ท่านที่ปรึกษาโรงเรีบยอรพินพิทยา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนายการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,05:28   อ่าน 238 ครั้ง