โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นในห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม..ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นในห้องเรียนทุกระดับชั้น สำหรับระดับปฐมวัยก่อนพบครูประจำชั้นต้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมยุคลธร เพื่อรับทราบแนวนโยบายและการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย จาก..อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,16:09   อ่าน 729 ครั้ง