โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมยุคลธร
วันที่ 31 สิงหาคม 2561...กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมยุคลธร โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และมี อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และอาจารย์ศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครู-บุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายจัดกิจกรรมต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,08:40   อ่าน 587 ครั้ง