โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และป.6 ณ หอประชุมยุคลธร
วันที่ 13 กันยายน 2561 วัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี นายกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด และดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,23:47   อ่าน 605 ครั้ง