โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ชั้น ป.5 เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา
วันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน จัดงาน "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และงานวันพัฒนาการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561" นวัตกรรม..นำสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้..คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรพินพิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,23:56   อ่าน 1425 ครั้ง