โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
รางวัลแห่งความสำเร็จของชาวอรพินพิทยาทุกคน
โรงเรียนเรียนอรพินพิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติที่ดี ( Best Practices ) ด้นหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จาก..สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และมีคุณครูที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านแผนการจัดประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติบัตรจาก นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดังนี้ ระดับอนุบาล 1 คุณครูดวงเดือน พวงบุตร ระดับอนุบาล 2 คุณครูอรพินท์ นูนทะธรรม และระดับอนุบาล 3 คุณครูผุสดี พรหมสิทธิ์ ซึ่งมอบรางวัลในโครงการเดียวกันกับรางวัลที่โรงเรียนได้รับจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,13:52   อ่าน 131 ครั้ง