โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิขกรรม..คานก๋วยสลาก..โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "ตานก๋วยสลาก" ปี 2561 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,14:01   อ่าน 872 ครั้ง