โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอรพินพิทยา
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการประชุมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกรกชโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ท่านประธานที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีฝ่ายบริหารมาร่วมการประชุม ดังนี้ อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา และคุณเกริกเกียรตฺิ ศรีบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นการประชุมทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,18:52   อ่าน 833 ครั้ง