โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานในพิธี ประการสำคัญมีการจัดกิจกรรม "สเต็มศึกษา" เข้าบูรณาการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ฝ่ายบริหาร...อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา และดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา..ที่ให้เกียรติเข้าไปเยี่ยมค่ายเพื่อให้กำลังแก่คณะผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้นำยุวกาชาด ลูกเสือสำรองและยุวกาชาดทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,19:00   อ่าน 526 ครั้ง