โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกไปร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนธรรมสาธิต อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา ที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,16:12   อ่าน 800 ครั้ง