โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม กีฬาสี "อรพินเกมส์ 2018" ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬาภายในโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานพิธีเปิด ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารโรงเรียนอรพินพิทยาร่วมเป็นเกียรติ ดังนี้ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ คุณกุศล ภาคอุทัย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอรพินพิทยา และคุณเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง ผู้ช่ายผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,17:34   อ่าน 890 ครั้ง