โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลำพูน เขต1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  จังหวัดพะเยา ได้ เหรียญดังนี้
     1.  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  ได้เหรียญทอง ได้แก่  เด็กชายปรัชญา ก้างออนตา และ เด็กหญิงกชพร  วงค์คม
     2.  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  ได้เหรียญทอง ได้แก่  เด็กหญิงธัญรดา ยะคำป้อ   เด็กหญิงณัฏฐณิตา นึกได้
          และ เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา วิจิตรรัตนไตร
     3.  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ได้เหรียญทอง ได้แก่  เด็กหญิงกัลยกร ปัญญามา
     4.  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ได้เหรียญทอง เด็กชายปัญญากร จินามา  เด็กหญิงสิรภัทร เป็งทา  และ
          เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ต๊ะดุ๊ก
     5.  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ได้เหรียญทองแดง ได้แก่  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปวนหนอง
     6.  การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ได้เข้าร่วม  ได้แก่  เด็กหญิงพีรวรรณ เกตุแก้ว


โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,14:21   อ่าน 101 ครั้ง