โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562" ของโรงเรียนอรพินพิทยา
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.29 - 21.59 น. โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562" เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ทางฝ่ายบริหารโรงเรียน โดยอาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต ขออวยพรให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายทุกคน จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จงช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองคณะครูและบุคลากรด้วยเทอญ.

โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2562,05:23   อ่าน 712 ครั้ง