โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "วันวิชาการ" โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 มกราคม 2562 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "วันวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา และอาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ กิจกรรมในปีนี้...นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับชิ้นงานที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเองกลับบ้านไปด้วย

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,17:42   อ่าน 766 ครั้ง