โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "กาดหมั้วครัวหละอ่อนอรพิน" เนื่องในวันวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา ปีการศึกษา 2561
สืบเนื่องจากกิจกรรม "วันวิชาการ" ของโรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรม "กาดหมั้วครัวหละอ่อนอรพิน" โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เป็นประธานในการเปิดตลาด พร้อมกับคณะบริหารโรงเรียนอรพินพิทยา ซึ่งมีคุณครูพลอยภัทรสรน์ ไชยปัญโญ เป็นเจ้าของตลาดและคณะครู-บุคลากรและนักเรียนมาต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มี..คุณครูวิลาสินี ว่องธนสาร เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตลาด

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,17:47   อ่าน 495 ครั้ง