โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อฝึกนักเรียนด้านความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  ความมีวินัยในตนเอง  ความมีน้ำใจที่มีต่อผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,17:57   อ่าน 236 ครั้ง