โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สายใยและความผูกพัน..TOGETHER WITH LOVE & CARE" 30 ปี อรพินพิทยา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดงาน "สายใยและความผูกพัน..TOGETHER WITH LOVE & CARE" ..30 ปี อรพินพิทยา..มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น (ห้องเรียนละ 1 รายการ) โดยมี อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ซึ่งประสบผลสำเร็จในชีวิต จำนวน 5 คน ดังนี้ นายนพดา อธิกากัมพู (ประธานกรรมการบริษัทนพดาโปรดักส์ผลิตกระเทียมดำ:B-Garlic) นายชาคริต อินแถลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูน) นางสาวนิรดา ธนารัตน (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่) แพทย์หญิงศศิวิมล เทพจักร์ (โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน) และทันตแพทย์ปิยะณัฐ สิทธุ์ญา (โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,05:38   อ่าน 364 ครั้ง