โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "พิธีกล่าวคำปฏิญตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.19 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานในพิธี อาจารย์สุชาดา แซ่ตง เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากฝ่ายบริหารโรงเรียนอรพินพิทยามาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ดังนี้ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึก๋ษาด้านภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,16:44   อ่าน 324 ครั้ง