โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประกวดสื่อ/นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยาจัด "การประกวดสื่อ/นวัตกรรม" ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถม เพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ เป็นประธานกรรมการ มี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา และคุณครูศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมกรรมการ คุณครูกาญจนา โปธาพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ต้องกราบขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษา และอาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดสื่อ/นวัตกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,14:00   อ่าน 937 ครั้ง