โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ติดตามตวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561" โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ โดยให้ตัวแทนในแต่ละมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละมาตรฐานที่สืบเนื่องมาจาก ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,04:37   อ่าน 309 ครั้ง