โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการห้องเรียนศีลธรรมต้นแบบ 4.0" ปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงการห้องเรียนศีลธรรมต้นแบบ 4.0" ณ ห้องประชุมกรกชโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อบรมโดย ทีมวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จำนวน 30 คน มาให้ความรู้ "หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบ ผ่านบทฝึก 7 บทฝึก"
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,04:43   อ่าน 296 ครั้ง