โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาเปิดจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบของนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้น มารับผลการเรียนของปีการศึกษา  2561
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,13:15   อ่าน 380 ครั้ง