โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ให้คงอยู่สืบไป
คณะครู-นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา ร่วมใจร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัด (หอประชุม) สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,08:43   อ่าน 240 ครั้ง