โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์" ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา
วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.09 - 12.00 น. โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์" ได้แก่ อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ และคณะครู-บุคลากรของโรงเรียนโรงเรียน โดยมี..ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาเรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 1,000 คน เพื่อมาขอรับพรจากผู้ใหญ่และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ ซึงเป็น "เครื่องหมายของคนดี"...
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2562,08:59   อ่าน 268 ครั้ง