โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาจัด "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานในพิธี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา กล่าวถึงความโดดเด่นในผลงานรางวัลที่ครูและบุคลากรได้รับทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯและระดับสมาคมฯ และผลการสอบ O-NET NT RT การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และแข่งขันต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมีแนะนำอาจรย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ การแนะนำคุณเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมกล่าวถึงประวัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาร่วมบริหารโรงเรียน ต่อจากนั้นก็เป็นการแนะนำอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2562,05:34   อ่าน 239 ครั้ง