โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของยุวกาชาดโรงเรียนอรพินพิทยา
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.09 น. ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมคณะครูผู้นำและยุวกาชาดโรงเรียนอรพินพิทยา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวัน "เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,01:39   อ่าน 285 ครั้ง