โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมยุคลธร
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "เด็กนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา" ภายใต้โครงการการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน...ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,02:17   อ่าน 394 ครั้ง