โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นในห้องเรียน ( Classroom meeting ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายปกครองโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม..ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้นในห้องเรียนทุกระดับชั้น ( Classroom meeting ) ครั้งที่ 1 ครูประจำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แจ้งผลการประเมินระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,04:34   อ่าน 331 ครั้ง