โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น. อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง และคุณชรินทร์ธร โลเจริญกุล เป็นเจ้าภาพการถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยา ร่วมด้วยคณะศรัทธาวัดธงสัจจะ ทั้งนี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การปลูกสร้างศาลา "สัจธรรม" อีกด้วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,01:58   อ่าน 125 ครั้ง