โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม..การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด

โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,02:01   อ่าน 95 ครั้ง