โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม..การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด

โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,02:06   อ่าน 109 ครั้ง