โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรม Christmas day 2020
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรม Christmas day 2020 โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ฝ่ายบริหารของโรงเรียนมาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ดังนี้ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยมีจัดกิจกรรมทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,06:25   อ่าน 124 ครั้ง