โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ร่วมอวยพรและรับพร จาก คณะผู้บริหารโรงเรียนอรพินพิทยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
วันที่ 3 มกราคม 2563 ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 8 ฝ่าย เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมอวยพรและรับพร จาก คณะผู้บริหารโรงเรียนอรพินพิทยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ดังนี้ อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล ท่านประธานที่ปรึกษา อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยา

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,10:16   อ่าน 110 ครั้ง