โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "วันวิชาการสานสัมพันธ์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม "วันวิชาการสานสัมพันธ์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้ทั้งความรู้ และผลงานที่เป็นชิ้นงาน..อันเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ประการสำคัญ..เป็นการสร้างเสริมประการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคน

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,15:43   อ่าน 355 ครั้ง