โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น (ในชั้นเรียน) ครั้งที่ 2" ปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 โรงเรียนอรพินพิทยาจัดกิจกรรม ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น (ในชั้นเรียน) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ Classroom Meeting Orapin 2019 มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างสร้างสรรค์" โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมยุคลธรโรงเรียนอรพินพิทยา และเวลา 10.30-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นพบปะครูประจำชั้นในชั้นเรียน สำหรับระดับประถมรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,07:43   อ่าน 55 ครั้ง