โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
งาน "สายใยและความผูกพัน" โรงเรียนอรพินพิทยา ปีการศึกษา 2562
งาน "สายใยและความผูกพัน" ประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา หัวหน้าฝ่ายต่างๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้นทุกระดับชั้น ในโอกาสนี้..อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ท่านผู้รับใบอนุญาตได้มอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ให้แก่ นายแพทย์ทวีวุฒิ ประธานราษฎร์ และ จ่าสิบเอกอรรถพล สุปินน๊ะวรรณา ในนามของ อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ทุกครอบครัวที่มาร่วมงาน "สายใยและความผูกพัน" ประจำปี 2562 และให้ความความร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอรพินพิทยามาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,07:54   อ่าน 597 ครั้ง