โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายThermol Scan ( เทอร์โม สแกน )
โรงเรียนอรพินพิทยาตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชื่อ Thermol Scan ( เทอร์โม สแกน ) มาใช้คัดกรองโดยอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคน ทางโรงเรียนอรพินพิทยาได้ทำการติดตั้งเครื่อง Thermol Scan ภายในโรงเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผลการคัดกรองจะมีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อคัดแยกในการป้องกันการแพร่เชื่้อ ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองด้วยดีมาตลอด

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,09:20   อ่าน 389 ครั้ง