โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ถวาายทานสลากภัต" หรือ "ตานก๋วยสลาก" โรงเรียนอรพินพิทยา ปี 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา จัดกิจกรรม "ตานก๋วยสลาก" หรือ สลากภัต ปี 2563 เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป...

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,09:25   อ่าน 365 ครั้ง