โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอรพินพิทยาเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสามัคคี ของ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ปี 2563
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. โรงเรียนอรพินพิทยาเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสามัคคี ของ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน โดยมี ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา คุณเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันตกแต่งและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,09:29   อ่าน 572 ครั้ง