โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมอรพินเนอร์สเซอรี่โฮม โรงเรียนอรพินพิทยา
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วย นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย นางชัชฎาพร หาญพรหม หัวหน้าศูนย์อรพินเนอร์สเซอรี่โฮม โรงเรียนอรพินพิทยา และ นายสงกรานต์ กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของ อรพินเนอร์สเซอรี่โฮม โรงเรียนอรพินพิทยา

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,14:20   อ่าน 145 ครั้ง