โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มาตรวจเยี่ยมและกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประยูร ลังการ์พินธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอรพินพิทยา ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา พร้อมด้วยนางศรีวรรณ ชัวศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนายสงกรานต์ กาวิระ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นำคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,14:46   อ่าน 34 ครั้ง