โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน" โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 ฝ่ายปกครองโรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564" โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้นักเรียนทำการเลือกที่ห้องเรียนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่อง "การเลือกตั้ง" ตามระบอบประชาธิปไตย

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,15:00   อ่าน 35 ครั้ง