โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนอรพินพิทยา
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุม พร้อมด้วย ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ครูผู้นำยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนอรพินพิทยา

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,11:34   อ่าน 36 ครั้ง