โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบได้ห้องเรียน Gifted ชั้น ม.1 มงฟอร์ต
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ห้องเรียน Gifted โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นภัส พันวัน เด็กหญิงรมย์รวินท์ เนตรงาม เด็กชายราชณรงค์ ปินตาดง เด็กชายณรัญเดช เรืองศรี เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม และเด็กหญิงพิชญ์พิชชา สุเรียมมา และได้รับทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงสุพิชญา บุญทากลาง
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561,15:47   อ่าน 345 ครั้ง